Eng
"ענוונותו של ר' זכריה בן אבקולוס..."
יאיר שלג
עיתונאי וסופר, חוקר בתחום דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
הסיפור על קמצא ובר קמצא ותגובת החכמים בראשות ר' זכריה בן אבקולוס שהובילה לחורבן הבית.
כ"א כסליו 24.11

תקציר הסוגיא