חזון מרכז שטיינזלץ

החזון הגדול העומד מעבר לכל התכניות המפורטות הוא אכן חזון, כלומר: רעיון בסיסי המאחד ומקשר בין הפעולות השונות שבהן אנו עוסקים.

איננו מזכירים נושא זה הרבה דווקא משום היקפו הגדול, החורג מן האפשרויות שיש ביד אדם אחד או ארגון אחד, ואשר הגשמתו אינה מעשהו של יחיד אלא התחלה של תהליך שתהיה לו השפעה על כלל ישראל.

החזון הוא ליצור תנועת תחיה (רנסנס) יהודית. תחיה זו מצריכה יצירת תבניות יסוד (פרדיגמות) חדשות בהשקפת העולם היהודית. רק תחיה והתחדשות פנימית יכולה להביא לידי תנופה מחודשת של התגבשות כלל-יהודית בתבניות בריאות ויציבות יותר, מתוך עבודה גדולה של יצירה רוחנית ושל התגבשות לאומית.

אין כוונה להקים סיעה או מפלגה, אלא להעמיד שורה של רעיונות ותכניות, לא בדרך של פשרות או טלאים, לא לנסות ולהחיות את העבר (הקרוב או הרחוק), אלא להביא רוח חדשה לתפיסת העולם, לגיבוש מטרות וכיוונים בעתיד. אף שהפעילות שמדובר בה היא מחשבתית ורוחנית, יש בכך התוויית דרך בתחומי החיים השונים, בחייו של העם בכללו ושל מדינת ישראל בפרט.

מהלך בקנה מידה כזה אינו יכול להיבנות מתוך הצהרת כוונות. הצהרות גדולות כאלה מפחידות ומזיקות. לפיכך, הצעדים בפועל הם בתחומים מוגדרים ומצומצמים יותר, האמורים להתחבר זה לזה לכלל תבנית ההולכת וגדלה.

לימוד
  • יצירת כלים שונים שנועדו לאפשר ולעודד את הציבור הרחב להעמיק את ידיעת והבנת התרבות היהודית המקורית, כדרך להגיע לידי קרבה, הכרה והזדהות.  

חוויה
  • הגברת יסודות הנשמה והרגש בחיים היהודיים, לימוד של יסודות האמונה, לא כדרך לימוד אינטלקטואלית בלבד אלא כדרך חינוכית שלמה, במובן הדתי ובמובן החברתי-אנושי.
  • הטמעת יסודות האמונה בחברה ובחינוך. 
 
הנהגה
  • בניית דור המשך בעל שאיפות חיוביות, שתוכלנה לשמש כדוגמה עבור הכלל, לחשוב על צרכי העם בכללותו ובכל מקומות מושבו. 
  • לראות את האחריות והערבות ההדדית בקרב שכבות שונות ומגזרים שונים כמטרה יסודית של הנהגה.


חזון מרכז שטיינזלץ
הפרוייקטים שלנו
לאורך השנה מקיים ארגון 'שפע' ומוסדותיו השונים אירועים, התוועדויות, תפילות וערבי עיון. חלק מן האירועים פתוחים לציבור הרחב וחלקם למוסדות השונים.  
משנה תורה לרמב"ם – היד החזקה

"למעשה אין שום ספר בכל ספרי ישראל – החל מן הגמרא ועד לכל הספרים השייכים וצמודים לה כגון מדרש-ההלכה – הספרא והספרי, המכילתא והתוספתא וכל מדרשי-האגדה, שיכלול בתוכו את כל התורה ממש. ומציאות היא, שלפניו לא היה ואחריו עדיין לא נוצר שום ספר, שמקיף את כל העולם היהודי כולו מקצה אל קצה. ספר 'משנה-תורה' לרמב"ם מיוחד מצד זה מכל הספרים, בכך שהוא כולל בתוכו את התורה כולה, בכל השטחים והתחומים, בכלליה ובפרטיה."  
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)  

  
המהדורה החדשה כוללת בתוכה ניקוד ופיסוק, הקדמות, תוכן עניינים לכל יחידה, ביאור, תמונות ואיורים, פסקים ושיטות והרחבות הלכתיות מן השולחן ערוך ועד זמננו. המהדורה הושקה באירוע סיום מחזור לימוד הרמב"ם היומי והתחלת המחזור החדש, בבנייני האומה בכ"א כסלו 13/12. המהדורה נבחרה להיות המהדורה הנלמדת בפרויקט הרמב"ם היומי ובמסגרתה יצא לאור ספר המדע ללומדים. בשבועות הקרובים יצא לאור ספר מדע ואהבה בהוצאת קורן.
   
המהדורה החדשה כוללת בתוכה ניקוד ופיסוק, הקדמות, תוכן עניינים לכל יחידה, ביאור, תמונות ואיורים, פסקים ושיטות והרחבות הלכתיות מן השולחן ערוך ועד זמננו. הספרים הראשונים יצאו בזמן הקרוב.

המשנה המבוארת

מאת: עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

המשנה היא הטקסט הראשוני של התורה שבעל פה, מן התלמוד ועד לדורנו נוספו לה פירושים שונים. מהדורת המשנה המבוארת של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ כוללת:

הקדמות ורקע למסכתות, פיסוק, ניקוד וחלוקה של המשנה, ביאור קצר ובהיר, בירור וביאור מושגי יסוד וטעמי המשנה, מבחר שיטות ופירושים של הראשונים והאחרונים, מסקנות הלכתיות וציון ההתפתחות מן התלמוד ועד ימינו, רקע משלים בתחום הארכאולוגיה, הבוטניקה, הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, הזואולוגיה והלשון, ותמונות ותרשימים המסייעים להבנה ולהמחשה. מסכת שביעית כבר יצא לאור ובקרוב יראו אור מסכתות נוספות.
לפרטים נוספים ולרכישה


לדף הלימוד של מסכת שביעית
פירוש ספרי התנ"ך

התנ"ך הוא אבן-התשתית של היהדות, הספרות והתרבות, מלומדים רבים לאורך ההיסטוריה כתבו פירושים על ספריו השונים של התנ"ך, אך מעטים הם אלו אשר הצליחו לכתוב פירוש כולל על התנ"ך כולו. הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) עובד בלווי צוות עורכים ומגיהים על פירושו על כל ספרי התנ"ך. בדומה לביאור התלמוד גם כאן מקפיד הרב על פירוש בהיר ותמציתי המיועד לכלל הקוראים, עם פירוש הלשון המקראית, התייחסות לפרשנות הקלאסית ולרקע ההיסטורי. הספר הראשון שיצא השנה כחלק מפרויקט זה הוא ספר תהילים המבואר. 

המהדורה המלאה אמורה להתפרסם בשנים הקרובות בעברית ובאנגלית.


פרויקט התלמוד באנגלית

פרויקט התלמוד באנגלית הוא עיבוד חדש של תרגום התלמוד המבואר של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ. המהדורה הותאמה לקהל דוברי האנגלית ונערכה מחדש עם הסברים נוספים בצירוף תמונות צבעוניות. ביאורו המונומנטלי בשפה האנגלית של הרב אבן-ישראל שטיינזלץ, עומד במלאכת מחשבת טיפוגראפית פורצת דרך של הוצאת קורן, המסדרים את התמונה המלאה של הסוגיה בעזרת מגוון כלי למידה מאירי עיניים. יצאו לאור כבר כמחצית ממסכתות התלמוד, והמסכתות הבאות יצאו לאור לפי לוח הזמנים של הדף היומי.
המהדורה הדו לשונית כוללת: 
בעברית - דף וילנא מנוקד ומפוסק, פירוש רש"י מנוקד ומפוסק, ופירוש תוספות מפוסק. הפניות לפירוש באנגלית.
באנגלית - ביאור מקיף ושיטתי, תרגום ישיר של הארמית, הקדמה וסיכום לכל פרק, תמונות ואיורים, מראה מקום לפסוקים, תוספת השמטות הצנזורה, סיכומים הלכתיים תמציתיים, רקע ההיסטורי על הסוגיה, סיכומים על אישי התלמוד.

פרויקט התלמוד באנגלית הוא עיבוד חדש של תרגום התלמוד המבואר של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ. המהדורה הותאמה לקהל דוברי האנגלית ונערכה מחדש עם הסברים נוספים בצירוף תמונות צבעוניות. כמעט כבר מחצית מן התלמוד יצא לאור ובכל שנה יוצאות מסכתות נוספות.

לפרטים נוספים ולרכישה