מאמרים

הוראת תלמוד נועדה מעצם מהותה להנחיל לתלמידים הן את ה-'ידע' העולה מתוך הסוגיות, והן את ה-'כלים' שיאפשרו להם להמשיך בלימוד גמרא באופן עצמאי.

בהדרכה הפדגוגית המקוונת שמנו דגש על הוראה המכוונת להקניית 'כלים' לתלמידים, ועל חוויית משתמש בהירה, קצרה (עד 8 דק' ליחידה) ותמציתית עבור המורים. 
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
מערך הבן על האב שיעור רביעי 'למולו'