דרך מצוותיך

ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' עוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד.
  
הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".
 
החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת החסידות והאדמו"ר הזקן.
 
החלק השני עוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע והסבר השפעתה על-פי הקבלה.
 
החלק השלישי כולל, מאמרי חסידות שונים מכתב ידו של הצמח צדק.
  
להורדה או צפייה בספר "דרך מצוותיך"  


ניתן לצפות בכל השיעורים שצולמו בין: 22.11.07 - 25.11.11  בלחיצה על PLAYLIST

דרך מצוותיך
הפרוייקטים שלנו
סידור האדמו"ר הזקן

"סדר תפילות מכל השנה עם פירוש המלות עפ"י דא"ח"
   
סידור אדמו"ר הזקן נערך בקפידה תוך בירור מדויק של שישים נוסחים שונים, על פי תורת הקבלה, ועם פסקי הלכות. אל הסידור נלווים פירושים ומאמרים המסבירים את מילות התפילה על פי החסידות.

לצפייה בכל השיעורים יש ללחוץ על PLAYLIST ולבחור שיעור מכל הסדרה.
  


"בתחילה היה רבנו הגדול אומר דרושים קצרים במאוד, מרעישי הלב ומלהיבים מאוד, ונקראו בשם דרכים".

אדמו"ר הריי"ץ זצ"ל
מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים הם בעצם רעיונות מרוכזים המובעים במילים חריפות אחדות, ובצורה העושה רושם מיידי על השומע. יותר משיש כאן רעיון שלם, הרי זו תמצית של מחשבה, זרע של רעיון, אשר שומה על החסידים לקלטו קליטה אינטואיטיבית בעיקר, לפתחו ולהוציא ממנו את המסקנות השונות בכוחות עצמם.
 
'מאמרי אדמו"ר הזקן', כוללת מאמרי חסידות שאמר אדמו"ר הזקן מאז תחילת נשיאותו ועד הסתלקותו בשנת תקע"ג. במשך כמאה וחמישים שנה היו ספרים אלה מצויים כמעט רק בכתבי-יד באוצר הספרים של אדמו"רי ליובאוויטש. הרבי מליובאוויטש זי"ע, הוציא אותם לאור בכשלושים כרכים.בונה ירושלים

מאמרים קצרים להלהיב הלבבות בעבודת ה' עפ"י דרך החסידות ע"פ עומק יסוד הבעש"ט והה"מ נ"ע זצוקללה"ה
   
הספר אשר סודר והוצא לאור בירושלים כולל אסופת מאמרי חסידות קצרים המיוחסים לאדמו"ר הזקן, הרב שניאור זלמן מלאדי בעל 'התניא' והשו"ע, מכתבי היד אשר הביאו איתם החסידים ונאספו בארץ. מאמרי החסידות הם מן התקופה המוקדמת של האדמו"ר הזקן (מלפני מאסרו בפטרבורג) המתבטאת במאמרי חסידות קצרים וחריפים הפונים לחסיד ומטיחים בפניו שלד של רעיון אותו הוא נדרש לפתח.

לצפייה בכל השיעורים יש ללחוץ על PLAYLIST ולבחור שיעור מכל הסדרה.