הישיבה התיכונית מקור חיים

בישיבה לומדים כיום כ-300 תלמידים ב-10 כתות ט-י"ב, ובכללן שתי כיתות חינוך מיוחד. אל תלמידינו, המגיעים מכל רחבי הארץ, הצטרפו השנה תלמידים מהתפוצות: תלמיד שעלה בחודש אלול מאוקראינה, וכן תלמידים מבוסטון, מקולוראדו, מציריך ומפאריס. נוסף על כך הגיעו אלינו בעשרת ימי תשובה שבעה עשר תלמידים מדרום אפריקה לתכנית לימודים בארץ, שבמרכזה הצטרפות למגורים עם תלמידי כיתה י''א ולימוד משותף אתם בסדר ערב. הם יישארו עמנו עד אחרי חנוכה, ובחודש שבט יגיעו אלינו אי''ה למשך חודשיים כעשרה תלמידי כיתה י' מ'ישיבה אוניברסיטה' בניו יורק שיצטרפו לכיתות י' שלנו כתלמידים לכל דבר. במקביל, ארבעה מתלמידינו יצאו לגולה כדי ללמוד ולהפיץ שם את תורת ארץ ישראל.

האתגרים שמציבות לנו תכניות אלה אינם קלים. אנו חוששים – ומתכוננים, אך בסך הכל מקווים שהתכניות הללו יסייעו לחיזוק תחושת הערבות ההדדית, לאהבת הארץ, להרחבת האופקים של תלמידינו, ובמיוחד – לקיבוץ נידחינו. הישיבה זקוקה מאוד למקום חדש, כיוון שהתנאים במקום אינם מתאימים עוד למספר כה גדול של תלמידים.

השנה ניתנו כמה דגשים לחיזוק הלימודים:

כתיבה: לצוות הישיבה הצטרף אחראי לתחום זה, ר' דוד פיאלקוף, האמור להדריך את התלמידים ואת הצוות בהפיכת חלק מהתורה שבעל-פה לתורה שבכתב. התלמידים יידרשו לכתוב יותר הן במהלך הלימודים השוטפים והן בזמנים מיוחדים שיוקדשו לכתיבה.

מצטיינים: נוסף על תכניות 'אשכולות' השונות המיועדות לתלמידים המצטיינים  תתקיים השנה תכנית רב-תחומית במדעי הרוח, המשלבת היסטוריה, ספרות ופילוסופיה. בראש התכנית יעמוד ד"ר עשהאל אבלמן.

מתמטיקה: השנה הוספנו שעות לימוד ותרגול לכיתות השונות, ואנו צופים הצטיינות והתקדמות בתחום זה.

אחד הדברים המייחדים את ישיבת "מקור חיים" הוא תכנית ההתנדבות הענפה. הישיבה אימצה את העיר קרית גת, ותלמידים רבים נוסעים לשם פעמים מספר בשבוע ועובדים בהפצת היהדות ובתמיכה באוכלוסיות עם סוגים שונים של קושי: קשישים, ילדי אסירים, ילדים אוטיסטים, תסמונת דאון ועוד. תלמידים אחרים עובדים עם קבוצה של פרואנים שהתגיירו והמתגוררים באלון שבות, ועוד.

נוסף על כך פועלת במסגרת הישיבה תכנית "לפנַי ולִפנים" להכשרת מורים. רבים מהלומדים בה הם בוגרי הישיבה התיכונית – ביטוי נוסף לקשר המיוחד והמתמשך בין הבוגרים לבין הישיבה.

את הדחיפה המרכזית לקידום תחומים אלו אנו מקבלים ממו"ר הרב עדין שליט"א, שלא נח לרגע ומנסה בכל דרך אפשרית להדביק את כולנו ברצון ובצורך להתקדם "עד בלי די".
 

הישיבה התיכונית מקור חיים