הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

מילון מונחים עבור יחידת 'בינו לבינה' - תלמוד ממלכתי

מילון מונחים תלמודיים לחוברת 'בינו לבינה' / הרב עדין שטיינזלץ