הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

מתכוננים לימים הנוראים

על הקורס:
בקורס נעסוק ברעיונות ובדרכי עבודת הנפש למפגש עם הימים הנוראים וחגי תשרי, ונכיר את מהותם של הימים הללו על פי גישתו
של הרב.

על המרצה:
נתן גזונדהייט, מורה, מדריך ומנחה קבוצות לימוד, תלמיד ומלמד במוסדות הרב אבן-ישראל שטיינזלץ.

ימי רביעי ב20:00 בתאריכים:  9.9 | 16.9 | 23.9