הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

קבוצת לימוד בספר ביאור התניא

על הקורס: 
התניא הוא אחד מספרי היסוד של החסידות ושל עבודת השם בכלל. הרב לימד את הספר בארץ ובעולם, וחלק מהשיעורים הללו הפכו ברבות הימים לביאור מקיף על הספר – וביאור זה חודר לתוך הרעיונות שבספר ומעניק להם רלוונטיות לכל איש ואישה.

על המרצה
מרדכי בילט למד שנים רבות אצל הרב אבן-ישראל שטיינזלץ, מלמד חסידות בישיבת תקוע ובבמות שונות.

ימי רביעי ב21:00 בתאריכים: 9.9 | 16.9 | 23.9 | 30.9