הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

?How to prepare ourselves properly to the high holidays

About this course:
In this series of classes we will dive into the depth of the Chassidic thought about the High Holidays, as expressed through Rabbi Steinsaltz's various works. We'll have a chance to look at the classical sources as well as their later interpretations throughout the generations.

About the teacher:
Yisrael Malkiel is a lifelong student of Rabbi Steinsaltz. He worked as an editor in Rabbi Steinsaltz’s Institution for Talmudic Publications. He is now a PhD candidate in the Department of Jewish History at Tel Aviv University.

Wednesdays at 21:00 Dates: 9.9 | 16.9 | 3.9 | 30.9