הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

Rabbi Steinsaltz Through Text & Tale-Getting to know Rabbi Steinsaltz and his vision

About this course:
we will capture the Rabbi's vision through the prefaces of his books and various stories.

About the teacher:
Shlomo Spivack is a lifelong student of Rabbi Steinsaltz, and has served as a Steinsaltz ambassador in the US. He is a teacher in אח"י school in Tekoa and a lecturer in Chasidic thought.

Tuesdays at 21:00 Dates: 8.9 | 15.9 | 22.9