Eng


"בין הלכה לקבלה" - פרדיגמות מאחורי סיפורים עסיסים

פרופ' אנדרה היידו

מלחין ואתנומוזיקולוג, חתן פרס ישראל למוזיקה

רצף הסיפורים המופלאים והמוגזמים  על רבי אלעזר בן רבי שמעון

י"א אדר  4.3

 

  
תקציר הסוגייה

 

רבי אלעזר (בנו של רבי שמעון בר יוחאי) ראה פעם אחת שוטר יהודי הממונה על תפיסת גנבים והעברתם לשטון הרומאי, תופס יהודים החשודים בגניבה. שאלו רבי אלעזר, כיצד הוא יודע שאנשים אלו הם באמת גנבים, אולי אנשים אלו הם צדיקים והגנבים האמיתיים בורחים לו. שאל אותו השוטר מה הוא מציע לו לעשות. ענה לו רבי אלעזר, לך בשעות הבוקר לחנויות, אם תראה שם אדם שיושב בחנות שותה ומנמנם, תברר: אם הוא תלמיד חכם או פועל, כנראה שהוא קם לפני אור הבוקר ועכשיו הוא מנמנם, אבל אם לא כנראה שהוא גנב. נשמעו דברים אלו לשלטונות והם אמרו שאם כך רבי אלעזר בעצמו יהיה השוטר המומנה על תפיסת הגנבים. רבי אלעזר תפס בשיטה זו גנבים רבים. מסירות אלו לא מצאו חן בעני רבי יהושע בן קרחה שהעביר לו מסר: "חומץ בן יין (רשע בן צדיק) עד מתי אתה מוסר את עמו של אלהינו להריגה". רבי אלעזר ענה לו שהוא "מכלה קוצים (רשעים) מן הכרם (עם ישראל)". ענה לו רבי יהושע "יבוא בעל הכרם (הקב"ה) ויכלה את קוציו", אין זה תפקידך.
הכינוי 'חומץ בן יין' שנאמר על רבי אלעזר התפרסם. יום אחד ראה את רבי אלעזר כובס אחד וקרא לעברו "חומץ בן יין". רבי אלעזר שראה חוצפה גדולה כזו באדם זה ביקש מהרומאים שהיו איתו שיתפסו את אותו החצוף. הרומאים תפסו והרגו אותו. רבי אלעזר התחרט על שגרם להריגת חף מפשע, ובכה מצער תחת עמוד התליה שלו. אמרו לו אנשים, אין לך מה לבכות אדם זה היה רשע וראוי למות, שהרי הוא ובנו בעלו נערה מאורסת ביום כיפור. שמח רבי אלעזר ואמר על עצמו "שישו בני מעיי" - שמח גופי, אם כך אני צודק בספיקות, אנשים שלא ראיתי שהם רשעים רק הבנתי זאת ממעשיהם, ודאי שפושעים אחרים אני צודק ומסגיר רק את הרשעים.
למרות שהתברר שרבי אלעזר צדק, הוא לא הסתפק בזה ורצה לעשות ניסוי האם הוא עדיין נחשב צדיק. הוא ציווה שינתחו אותו בבטנו (שהייתה בגודל עצום, כפי שיותאר בהמשך) ויוציאו משם שומן. את השומן יניחו בשמש בימי תמוז החמים. אם השומן יסריח (כמו כל שומן אדם רגיל), הרי הוא טעה. אם השומן לא יסריח, הרי הוא צדיק. ניתחו את רבי אלעזר והוציאו מגופו סלים שלמים של שומן. שומן זה הונח בשמש בימי תמוז ולא הסריח.
למרות זאת, לא סמך רבי אלעזר על עצמו שעשה כראוי לאותו כובס והחליט לקבל על עצמו ייסורים. כל ערב הוא היה מזמין את הייסורים שיבואו לגופו "אחי ורעי באו". כל בוקר, כדי לא לבטל תורה הוא היה שולח את הייסורים חזרה "לכו מפני ביטול תורה". כל ערב היו שמים תחתיו שישים מצעים של לבד, ולמרות זאת היו מוצאים תחת המיטה שלו בבוקר דם ומוגלה בכמות של שישים כלים (חוץ ממה שנספג במצעים). אשתו הייתה מכינה לו, שישים מיני מאכל, הוא היה אוכל אותם ומבריא (עד הלילה שאז היו חוזרים לו הייסורים). למרות שהוא הבריא לאחר אכילת המאכלים, אשתו לא הרשתה לו לככת לבית המדרש, מחשש לבריאותו. פעם אחת היא שמעה כיצד הוא מזמין את הייסורים לבד אל גופו, היא הזדעזעה שהייסורים הללו הם ייסורים מרצון, ואמרה לו, במחלה זו שאתה גורם לעצמך כילת את כל הממון שלנו. בעקבות התגלית שלה החליטה האישה לחזור לבית אביה. מאותו יום הגיעו לרבי אלעזר מידי בוקר שישים ספנים של ספינה אחת והביאו לו שישים עבדים ושישים ארנקים מלאי כסף. כל אחד מהעבדים הכין מאכלים שהבריאו אותו כמאכלי אשתו. ספנים אלו היו בסכנה בספינתם בים, ונדרו שאם ינצלו בזכות רבי אלעזר יביאו לו כסף, עבדים ומאכלים כמתנה. בימים אלו בהם אשתו לא הייתה בבית הוא הגיע שוב לבית המדרש. הביאו לו שישים מיני דם, של נשים שהיה להם ספק אם דם זה הוא דם נידה והן אסורות לבעליהן או דם אחר והן מותרות לבעלים. רבי אלעזר טיהר את כל אותם מיני דם. החכמים שהיו במקום ריננו על רבי אלעזר שהוא מתיר את האסור, שהרי לא יתכן שלא היה בכל אותם מיני דם אפילו מראה אחד שלא היה בו ספק טומאה. אמר רבי אלעזר אם צדקתי כל אותם נשים ילדו זכרים. אכן התברר בסוף, שכל אותם נשים ילדו זכרים, ולכל אותם זכרים קראו אלעזר על שמו של רבי אלעזר. לאחר כמה ימים שלחה האישה את ביתה לבדוק מה קורה עם רבי אלעזר. הבת מצאה אותו בבית ברווחה עם עבדים הדואגים לו, והוא אמר לה להגיד לאימה שכעת יש להם יותר כסף מכל הממון של בית אביה.
בעניין גודל גופו של רבי אלעזר מספרת הגמרא שכאשר עמדו רבי אלעזר ורבי ישמעל בן רבי יוסי (שהיה גם כן בעל ממדים ענקיים) אחד מול השני היו יכולים לעבור תחתם צמד שוורים. 

                                    עיון:   
 
מיתת וקבורת רבי אלעזר  
 

פסיקתא  

רבי אלעזר ואביו     

רבי אלעזר והאדם המכוער  

רבי אלעזר ורבי 

לדף הסוגיה האהובה