Eng

אודות שפע

ארגון שפע הוא ארגון הגג של מוסדות הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
   

הארגון הוקם במקור בסוף שנות השבעים על מנת לשמש כארגון העל של הפעילויות השונות של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ): הוצאת הספרים, הקמת מוסדות חינוכיים, חינוך על-פורמלי, וניהול אדמניסטרטיבי ופיננסי של כלל המוסדות. פעילות הרב גדלה עם השנים, מוסדות רבים נפתחו, ארגונים נוספים הוקמו, ופרסומים וספרים רבים יצאו לאור.
  

בשנת 2005 שפע חזרה לרכז את כל הפעילויות והארגונים השונים ולקדם את החזון של הרב. ארגון שפע יושב במרכז שטיינזלץ בשכונת נחלאות בירושלים, ומרכז את הפעילות של כל מוסדות הרב בארץ וברחבי העולם. במרכז נמצא משרדו האישי של הרב, וכן משרדי ההנהלה הכללית של ארגון שפע, , אגף יחסי הציבור וגיוס הכספים עבור פעילות המוסדות, וניהול ארגוני ורוחני של מוסדות החינוך ואתר שפע.
.
במרכז יושב גם המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים. מכון מחקר והוצאת ספרים, הבנויים סביב עבודתו של הרב. הפרוייקט החשוב ביותר של המכון מזה ארבעים וחמש שנה, היה הוצאת התלמוד המבואר שהוצאתו לאור בעברית הסתיימה בשנה האחרונה.
  

כיום הרב וצוותו עובדים על ארבע פרויקטים חדשים: ביאור על המשנה, ביאור על התנך, ביאור על משנה תורה לרמב"ם ופירוש מעמיק על הסידור. בנוסף לתרגום התלמוד המבואר לשפות נוספות ובהוצאת ספרים נוספים . את הספרים מפיצה ומוכרת הוצאת 'קורן' והוצאות  ספרים נוספות.
  

במרכז ניתנים שיעורים והרצאות, על ידי הרב בעצמו, ועל ידי רבנים ואנשי רוח בנושאים מגוונים. כמו כן נערכים בו פעילויות שונות של מוסדות שפע, בית מדרש לנשים,.סמינריונים וסדנאות, התוועדויות חסידיות ותפילות.


כל פעילות ארגון שפע מונחית על ידי קריאתו של הרב אבן ישראל, מזה שנים רבות, 'למד את עמי' – הבאת והנגשת אוצרות התרבות היהודית לכול.

לתמיכה בתפעליו השונים של הרב
לחץ כאן