Eng

במסגרת השיעור השבועי בחסידות, לימד הרב מתוך הספר דרך מצוותיך, ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' העוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד. הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".
  

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת החסידות והאדמו"ר הזקן.
  

החלק השני עוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע והסבר השפעתה על-פי הקבלה.
 

החלק השלישי כולל, מאמרי חסידות שונים מכתב ידו של הצמח צדק. 

להורדה או צפייה בספר "דרך מצוותיך"   
  

ניתן לצפות באתר בשיעורים שהעביר הרב מדי שבוע על הספר בין:  י"ב כסליו תשס"ח 22.11.07 לכ"ז חשון 25.11.11 .

שיעור מתאריך: 11/12/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
11 דצמבר 2008- מצוות איסור אכילת גיד הנשה- אות א'

שיעור מתאריך: 27/11/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
27 נובמבר 2008- מצוות אחרי השם תלכו- אות ה'

שיעור מתאריך: 20/11/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
20 נובמבר 2008- מצוות אחרי השם תלכו- בתוך אות ד'

שיעור מתאריך: 13/11/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
13 נובמבר 2008-  מצוות אחרי השם תלכו- אות ד'
היחס של אהבה ויראה

שיעור מתאריך: 06/11/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
6 נובמבר 2008-מצוות אחרי השם תלכו- אות ב'

שיעור מתאריך: 23/10/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
23 אוקטובר 2008-מצוות אחרי השם תלכו-אות א'
בעניין נסיונות

שיעור מתאריך: 18/09/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
18 ספטמבר 2008- מצוות תגלחת מצורע כשיטהר- אות ג'

שיעור מתאריך: 11/09/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
11 ספטמבר 2008- מצוות תגלחת מצורע כשיטהר- המשך אות ב' 

שיעור מתאריך: 04/09/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
4 ספטמבר 2008 – מצוות תגלחת מצורע כשיטהר- אות ב'

שיעור מתאריך: 28/08/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
28 אוגוסט 2008- מצוות תגלחת מצורע כשיטהר- אות א'

שיעור מתאריך: 21/08/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
21 אוגוסט 2008 - מצוות תגלחת מצורע כשיטהר- אות א'   

שיעור מתאריך: 14/08/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
14 אוגוסט 2008- מצוות נדרים אות ב'

שיעור מתאריך: 07/08/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"
7 אוגוסט 2008 - מצוות נדרים
ההארות הנמשכות ע"י תורה מצוות ועבודה

שיעור מתאריך: 31/07/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
31 יולי 2008-מצוות נדרים- בתוך אות א'

שיעור מתאריך: 24/07/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
24 יולי 2008—מצוות עגלה ערופה

שיעור מתאריך: 17/07/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
17 יולי 2008-מצוות מינוי מלך- אות ג'

שיעור מתאריך: 10/07/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
10 יולי 2008- מצוות מינוי מלך – המשך אות ב' 
על השנים שקיבל דוד מהאבות

שיעור מתאריך: 03/07/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
3יולי 2008- מצוות מינוי מלך- אות ב'

שיעור מתאריך: 26/06/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
26 יוני 2008- מצוות מינוי מלך אות א'

שיעור מתאריך: 12/06/08 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
12 יוני 2008- מצוות ייעוד הפדיון אמה עברייה