Eng

במסגרת השיעור השבועי בחסידות, לימד הרב מתוך הספר דרך מצוותיך, ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' העוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד. הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".
  

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת החסידות והאדמו"ר הזקן.
  

החלק השני עוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע והסבר השפעתה על-פי הקבלה.
 

החלק השלישי כולל, מאמרי חסידות שונים מכתב ידו של הצמח צדק. 

להורדה או צפייה בספר "דרך מצוותיך"   
  

ניתן לצפות באתר בשיעורים שהעביר הרב מדי שבוע על הספר בין:  י"ב כסליו תשס"ח 22.11.07 לכ"ז חשון 25.11.11 .

שיעור מתאריך 24/11/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", 24 בנובמבר 2011

שיעור מתאריך 17/11/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", 
17 בנובמבר 2011

שיעור מתאריך 10/11/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", 
10 בנובמבר 2011

שיעור מתאריך 03/11/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", 
3 בנובמבר 2011

שיעור מתאריך 27/10/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", 
27 באוקטובר 2011

שיעור מתאריך 6/10/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק",
6 באוקטובר 2011

שיעור מתאריך 15/09/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", דף י"ז עמוד א'
15 בספטמבר 2011

שיעור מתאריך 08/09/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", דף י"ז עמוד א'
8 בספטמבר 2011

שיעור מתאריך 01/09/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
1 בספטמבר 2011

שיעור מתאריך 25/08/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
25 באוגוסט 2011

שיעור מתאריך 18/08/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
18 באוגוסט 2011

שיעור מתאריך 11/08/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
11 באוגוסט 2011

שיעור מתאריך 04/08/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
4 באוגוסט 2011

שיעור מתאריך 28/07/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
28 ביולי 2011

שיעור מתאריך 21/07/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", דף ק"ו עמוד א'.
21 ביולי 2011

שיעור מתאריך 14/07/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", דף ק"ה עמוד א'.
14 ביולי 2011

שיעור מתאריך 07/07/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", מצוות תגלחת מצורע.
7 ביולי 2011

שיעור מתאריך 30/06/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", המשך מצוות חמץ ומצה, דף כ"ט עמ' ב'
30 ביוני 2011

שיעור מתאריך 23/06/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק"
23 ביוני 2011

שיעור מתאריך 09/06/11 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק", המשך מצוות חמץ ומצה, דף כ"ח
9 ביוני 2011

    לדף הקודם   1 2 3 4 5 6 7 8    לדף הבא