Eng

במסגרת השיעור השבועי בחסידות, לימד הרב מתוך הספר דרך מצוותיך, ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' העוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד. הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".
  

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת החסידות והאדמו"ר הזקן.
  

החלק השני עוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע והסבר השפעתה על-פי הקבלה.
 

החלק השלישי כולל, מאמרי חסידות שונים מכתב ידו של הצמח צדק. 

להורדה או צפייה בספר "דרך מצוותיך"   
  

ניתן לצפות באתר בשיעורים שהעביר הרב מדי שבוע על הספר בין:  י"ב כסליו תשס"ח 22.11.07 לכ"ז חשון 25.11.11 .

שיעור מתאריך 16/12/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
16 בדצמבר 2010

שיעור מתאריך 02/12/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
2 בדצמבר 2010

שיעור מתאריך 11/11/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
11 בנובמבר 2010

שיעור מתאריך 04/11/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
4 בנובמבר 2010

שיעור מתאריך 28/10/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
28 באוקטובר 2010

שיעור מתאריך 21/10/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
21 באוקטובר 2010

שיעור מתאריך 07/10/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
7 באוקטובר 2010

שיעור מתאריך 16/09/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
16 ספטמבר 2010

שיעור מתאריך 02/09/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותייך, לאדמו"ר ה"צמח צדק".
2 ספטמבר 2010

שיעור מתאריך 08/07/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק" 
8 יולי 2010

שיעור מתאריך 17/06/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
17 יוני 2010 - מאמר להבין ענייין פסח ומצה אות ז' 

שיעור מתאריך 10/06/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
10 יוני 2010 - מאמר להבין עניין פסח ומצה אות ו'

שיעור מתאריך 03/06/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
3 יוני 2010 - מאמר להבין ענייין פסח ומצה אות ד'

שיעור מתאריך 20/05/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך לאדמו"ר ה"צמח צדק"
20 מאי 2010 - מאמר להבין עניין פסח ומצה אות א'

שיעור מתאריך 13/05/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך" מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
13 מאי 2010 -  מתוך מאמר מה יפו פעמייך המשך אות ג' ואות ד' 

שיעור מתאריך 06/05/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק" 
6 מאי 2010 - מתוך מאמר מה יפו פעמייך המשך אות ב' אות ג'

שיעור מתאריך: 29/04/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"
29 אפריל 2010 - מתוך מאמר "מה יפו פעמייך" אות א' 

שיעור מתאריך: 22/04/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

22 אפריל 2010- שורש מצות הקרבת וספירת העומר - פרק ב'

שיעור מתאריך: 15/04/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

15 אפריל 2010 - מצות הקרבת וספירת העומר - אמצע פרק א'

שיעור מתאריך: 25/03/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

25 מרץ 2010 - שורש מצות תפילה אות מ"ט