Eng

במסגרת השיעור השבועי בחסידות, לימד הרב מתוך הספר דרך מצוותיך, ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' העוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד. הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".
  

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת החסידות והאדמו"ר הזקן.
  

החלק השני עוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע והסבר השפעתה על-פי הקבלה.
 

החלק השלישי כולל, מאמרי חסידות שונים מכתב ידו של הצמח צדק. 

להורדה או צפייה בספר "דרך מצוותיך"   
  

ניתן לצפות באתר בשיעורים שהעביר הרב מדי שבוע על הספר בין:  י"ב כסליו תשס"ח 22.11.07 לכ"ז חשון 25.11.11 .

שיעור מתאריך: 04/03/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

4 מרץ 2010 - שורש מצות תפילה אמצע אות מ"ז

שיעור מתאריך: 25/02/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

25 פברואר 2010 - שורש מצוות תפילה אות מ"ז

שיעור מתאריך: 11/02/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

11 פברואר 2010 - שורש מצוות תפילה המשך אות מ"ה ומ"ו

שיעור מתאריך: 04/02/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"  

4 פברואר 2010 - שורש מצוות תפילה - אמצע אות מ"ה 

שיעור מתאריך: 14/01/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק" 

14 ינואר 2010 - שורש מצוות תפילה- אות מ"ד

שיעור מתאריך: 07/01/10 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שיעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק" 

7 ינואר 2010 - שורש מצוות תפילה אות מ"ג  

שיעור מתאריך: 10/12/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק" 

10 דצמבר 2009- שורש מצות תפילה אות מ"ב באמצע

שיעור מתאריך: 03/12/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

3 דצמבר 2009 - שורש מצות תפילה - אות מ"ב 

שיעור מתאריך: 26/11/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

26 נובמבר 2009 - שורש מצוות תפילה אות מ"א

שיעור מתאריך: 05/11/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

5 נובמבר 2009 - שורש מצוות תפילה אות מ'

שיעור מתאריך: 22/10/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

22 אוקטובר 2009 - שורש מצוות תפילה אות ל"ח

שיעור מתאריך: 15/10/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

15 אוקטובר 2009 - שורש מצוות תפילה אות ל"ה

שיעור מתאריך: 01/10/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

1 אוקטובר 2009 - שורש מצוות תפילה אות ל"ד

שיעור מתאריך: 24/09/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

24 ספטמבר 2009 - שורש מצוות תפילה אות ל"ג

שיעור מתאריך: 17/09/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך" לאדמו"ר ה"צמח צדק"

17 ספטמבר 2009 - שורש מצוות תפילה אות ל"ב

שיעור מתאריך: 13/08/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר הצמח צדק"

13 אוגוסט 2009 - שורש מצוות תפילה אות כ"ה

שיעור מתאריך: 06/08/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

6 אוגוסט 2009 - שורש מצוות תפילה אות כ"ד

שיעור מתאריך: 23/07/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

23 יולי 2009 - שורש מצוות תפילה אות כ"ג
על המסך המפריד בין אצילות לבי"ע ועניין ביטול במציאות    

שיעור מתאריך: 16/07/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

16 יולי 2009 - שורש מצוות תפילה אות כ"ב

שיעור מתאריך: 09/07/09 מסדרת שיעורי החסידות

לצפייה בשיעור

שעור מפי הרב שטיינזלץ מתוך "דרך מצותיך"  לאדמו"ר ה"צמח צדק"

9 יולי 2009 - שורש מצוות תפילה המשך אות כ' ואות כ"א