Eng

מרכז שטיינזלץ הוא מרכז של פעילויות שמטרתו, ברוח דבריו של הרב: הארת המסורת על המציאות בהתחדשות, בהזדהות ובקרבה. המרכז פונה לציבור הרחב – דתיים ולא דתיים – במגוון רחב של שיעורים, הרצאות וסדנאות. בשנה החולפת התקיים מגוון רחב של פעילויות, החל בקורסים ושיעורים בחסידות דרך לימוד מונחה של הלכה ואגדה וכלה בסדנאות כתיבה וציור. הנחיית השיעורים נעשית בידי מרצים שונים ומגוונים; בראשם עומד, כמובן, הרב, ולצדו דמויות נוספות כגון רבקה מרים, ניר מנוסי, אלחנן ניר ואחרים.


מזה שנתיים פועלת במרכז קבוצת החשיבה 'כנה', הכוללת הוגים ויוצרים. ספר ובו מאמרים, סיפורים וציורים של משתתפי הקבוצה עתיד לצאת לאור בחודשים הקרובים.

  
כמות עושה איכות. במשך השנה החולפת ביקרו במרכז למעלה משלושת אלפים בני אדם, אשר לקחו חלק בסדנאות, בשיעורים ובלימוד המונחה. כיום כבר אפשר בהחלט לומר כי בשנים שחלפו מאז פתיחת מרכז שטיינזלץ, התבסס המקום ונכנס לתודעתו של הציבור הירושלמי כמרכז פעיל ללימודי יהדות רחבי היקף. תקוותנו שהוא גם יוסיף להיות מקום חי ומגוון המספק חוויית לימוד משמעותית.


נוסף על כך משמש המרכז כמוקד הראשי של מוסדות "מקור חיים", מוסדות החינוך של הרב. מדי שבוע מתקיימת במרכז פגישה של ראשי כל המוסדות הלימודיים שבהנהלתנו לצורך לימוד, שיחה ודיון משותפים. פורום זה נועד לפתח ולשכלל את דרכם המשותפת של המוסדות, תוך חיזוק הקשר ביניהם. 

  
כמו כן פועל במרכז ה"כולל העליון" של הרב, אשר משתתפיו נבחרו בקפידה. תלמידי ה"כולל" העוברים הכשרה בכתיבה, בהנהגה וביצירה תורנית, ואנו מקווים לבנות בדרך זו את ההנהגה העתידית שלנו, ולשלב את הקבוצה האיכותית הזו במערכת הכוללת של פעילויותינו. תלמידי הכולל, העוסקים במגוון רחב של נושאים ורעיונות, עתידים בין השאר להוציא לאור מהדורה חדשה, מבוארת ושווה לכל נפש של משנה תורה לרמב"ם. 


פרויקט חדש העומד לפתחנו הוא הקמת שלוחה של המרכז באירופה עוד בשנה הקרובה.