עניינה של המסכת בצומות ציבור ותעניות יחידים שנקבעו בעקבות מצב אקלימי חריג או עקב מאורעות היסטוריים יוצאי דופן. עיקרה של התענית נובע מתוך הכרה שמאורעות בעולםצאינם מתרחשים בדרך מקרה וללא סיבה, אלא כשם שיש סיבות חומריות למאורעות שאירעו, כך יש להם סיבות רוחניות ומוסריות. משום כך כל פורענות הבאה על הציבור או על היחיד יש לה תפקיד או משמעות. הצום ועינוי הנפש אינם התכלית, אלא רק האמצעי, ואילו התפילה, הצדקה, חשבון הנפש, וקבלת תיקון לעתיד הם עיקרה של התענית.                        להמשך הקריאה  
 
תכנית הלימוד נערכה לקראת "יום הלימוד העולמי" לציון סיום הוצאת התלמוד הבבלי המבואר בראש חודש כסליו, ל' בחשון  התשע"א, 7 בנובמבר 2010. הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) העביר שיעור שבועי על כל אחד מ31 הדפים, ושיעור סיכום על כל פרק. במקביל שורה של מרצים מרקעים והשקפות שונות העבירו שיעור על כל דף. את השיעורים ניתן לראות בדפי הלימוד, בצירוף תקצירים ודפי התלמוד המנוקדים, המבוארים, והמתורגמים. ובצירוף והקדמות וסיכומים למסכת ולפרקים.                                   לצפייה בתכנייה 
 


 

לדף הלימוד

פתיחת מסכת תענית והקדמה לפרק א'

לדף הלימוד

דף ב'

לדף הלימוד

דף ג'

לדף הלימוד

דף ד'

לדף הלימוד

דף ה'

לדף הלימוד

דף ו'

לדף הלימוד

דף ז'

לדף הלימוד

דף ח'

לדף הלימוד

דף ט'

לדף הלימוד

דף י'

לדף הלימוד

דף י"א

לדף הלימוד

דף י"ב

לדף הלימוד

דף י"ג

לדף הלימוד

דף י"ד

לדף הלימוד

דף ט"ו

לדף הלימוד

סיכום פרק א

לדף הלימוד

דף ט"ז

לדף הלימוד

דף י"ז

לדף הלימוד

דף י"ח

לדף הלימוד

סיכום פרק ב'

לדף הלימוד

דף י"ט

לדף הלימוד

דף כ'

לדף הלימוד

דף כ"א

לדף הלימוד

דף כ"ב

לדף הלימוד

דף כ"ג

לדף הלימוד

דף כ"ד

לדף הלימוד

דף כ"ה

לדף הלימוד

סיכום פרק ג'

לדף הלימוד

דף כ"ו

לדף הלימוד

דף כ"ז

לדף הלימוד

דף כ"ח

לדף הלימוד

דף כ"ט

לדף הלימוד

דף ל'

לדף הלימוד

דף ל"א

לדף הלימוד

Page 31

לדף הלימוד

סיכום פרק ד'