Eng

 

אודות החסידות

על מושג החסידות


השיעור השבועי בחסידות
 

בימי חמישי בשעה 20:30, הכניסה חופשית
 

כיום מתחיל ללמד הרב בשיעור מן הספר "סדר תפילות מכל השנה עם פירוש המלות עפ"י דא"ח", הסידור שתיקן האדמו"ר הזקן, בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי. הסידור כולל את נוסח התפילה כפי שסידר האדמו"ר הזקן עפ"י נוסח האר"י, דיני ופסקי האדמו"ר הזקן שבסידור, ודרשות עפ"י "דברי אלוקים חיים" שנאמרו על ידיו ונכתבו על ידי בנו האדמו"ר האמצעי, רבי דוב בר (דובער) שניאורסון והוגו ע"י נכדו הצמח צדק האדמו"ר השלישי רבי מנחם מנדל שניאורסון.

לקריאה אודות השיעור השבועי בחסידות

 

ספרים
  

ביאור התניא    

שישה מסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב   
  
שלוש עשרה עלי השושנה 
  

ראו גם:

הבן יקיר לי
    
  
הסידור והתפילה   

חיי עולם  

דרך מצוותיך

במסגרת השיעור השבועי בחסידות, לימד הרב מתוך הספר דרך מצוותיך, ספרו של האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון ה'צמח צדק' העוסק בטעמי המצוות על פי תורת החסידות. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד.                                                                                                          לצפייה בשיעורים