מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי

כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" , וכשמסתכלים על מאורעות העולם כעת, רואים דברים הדומים לניסי יציאת מצרים. בשבוע האחרון חזינו בנפילתו של רשע גדול - סדאם חוסיין, שבדומה למפלת מצרים - אנחנו לא עשינו כלום ומישהו אחר דאג לטפל במציקים לנו.

משמעות הבסיסית של המילה "שבת" היא שביתה

דברים שנשא הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ בסעודה החגיגית השנתית בירושלים, אור לי"ז בטבת התשע"ו, 28.12.2015

בחינת מושג השלום- הגדרתו ומשמעותו המרכזית בעולם היהודי. ההתייחסות למושג המלחמה ביחס לשלום- לא רק כשלילה אחד של השני. על דרישותיו הגבוהות של השלום, התנאים והויתורים הנצרכים בכדי לקיימו. ועל אמת ושלום.

הספר הקטן הזה ביחס לנשמה הוא, קודם כל, ספר קטן מדי. בעיקרו של דבר הנשמה שבתוכנו — בין כשהיא סוערת וגועשת ואינה נותנת לנו מנוחה ובין כשהיא דוממת וכמעט נעלמת, ואז יש לנו יותר מדי מנוחה — היא נושא גדול ורחב שראוי לעסוק בו הרבה. לאמיתו של דבר אין ספר מוסר שלא עוסק, בדרך זו או אחרת, בענייני הנשמה, שהרי עיקר עניינם של ספרי מוסר והגות הוא ההתייחסות אל הנשמה. עם זאת, מסתבר שאין הרבה דברים שבכתב המוקדשים אך ורק לנושא זה. יתר על כן, כאשר מנסים לעסוק בנושא בכללותו, יש לדברים נטייה להיעשות יותר מדי מופשטים ומרוחקים. ולעומת זאת העיסוק בפרטים, כלומר: בבעיות ספציפיות מכל הסוגים, הוא באמת ים גדול.

רוב בני האדם מפסיקים ללמוד בבת אחת מיד עם תום לימודיהם הפורמליים, בין שמדובר בבית הספר היסודי, בבית הספר התיכון או באוניברסיטה

ליל הסדר אפוף הילה של קדושה ושל ﬠתיקות מופלגת. המבנה היסודי של ליל הסדר: לילה ראשון של חג הפסח, כאשר משפחה (או משפחות קרובות מתאחדות) מתאספות יחד לספר ביציאת מצרים ולﬠרוך זבח משפחה משותף.

״פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד, מחמת הצנזורה, כתובת כזו: ״כל מה שכתוב כאן על גויים — אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר״.

ה"מדריך לתלמוד" הוא ספר עזר יסודי וכלי שימוש מן המדרגה הראשונה לכל לומדי התלמוד. הספר מיועד ללומדים מכל הרמות, הן למתחילים שלא עסקו עד כה בתלמוד כלל והן ללומדים בו תדיר, הזקוקים לסיוע בנושאים שונים.

מקומה של הדת בחוקי הציבור בארץ ובעולם, על אנשי העליות הראשונות ומושג הדת בחייהם- תוך דוגמאות וסקירות של ארועים שהשפיעו על עיצוב ייצוג הקול הדתי בפוליטיקה הישראלית, בין היתר ביצירת תעמולת "הכפייה הדתית".

העולם המודרני בנוי, לא רק מבחינה עקרונית אלא גם מבחינה מעשית, על מתן חופש גדול יותר לבני האדם – חופש במובן החברתי, במובן של נגישות לדברים, במובן של היכולת לשוטט בעולם. כל אלה אמורים להיות אופנים שבהם האדם המשוחרר מגיע לידי ביטוי.

התגלגלות הדמויות שבמגילה לאורך היסטוריה בחיי העם היהודי. המאמר עומד על משמעותו הרלוונטית של סיפור המגילה כסיפור גלות, תוך ראיית העקרון האמוני הנלמד ממנה.

הדת היהודית וזהותה הרוחנית במדינת ישראל. מקומה של הדת בחברה ובחינוך. בין זיהוי המוטיבים היהודיים כדת בלבד לבין שמירתם כמסורת תרבותית, לאומית-חילונית. ההסבר לכפילות זו דרך הבנת רוחם של האבות המייסדים ומזיגתם המורכבת של אלו שיצרו את מדינת ישראל בצלמם, הגו את דמותה הפוליטית ואופיה הרוחני. הביטויים לגישה זו בפועל והשפעתה המכריעה בתחום החינוך. וכיצד; התגבשותו של הציבור הדתי בשנות החמישים הביא להפיכת הבעיות היהודיות מרוחניות כוללות, לנושא פוליטי שנוי במחלוקת המתמקד רק בתחום הסוציאלי ביחסים בין "דתיים" "לחילונים".

תכנונים, פוטניאל, ותחושת פספוס על אי הגשמה בחייו של אדם, על מיקוד כח הרצון, חשיבותה של אכפתיות לבחירה ברורה ובהירות של רצון עצמי כמניע לדבקות במטרה- עד להגשמת משימה.

על שינויים, אשליית הביטחון בשמירה על הקיים, הפחד מהחדש, וההכרח להתקדמות שכרוכה בויתור על המוכר והידוע בכדי לפנות מקום לחדש. ועל השימוש במילים ובמעשים וכוחם בכדי לקחת חלק בתיקון העולם, להיעשות שותפים לקב"ה בהתחדשות המתמדת של מעשה בראשית.

נכתב בעקבות הנחיתה על הירח. התחושה לנוכח מרחבי החלל כמסייעת להבנה הדתית, שאלות מוסריות ואחרות שהתעוררו ביחס למסע זה. על גדולתו ועוצמתו של המין האנושי כגורמים לתחושה דתית מחודשת. וכיצד מסעו של האדם לירח מסייע לדת ע"י סילוקן המוחלט של אמונות תפלות הרווחות בעולם.

נכתב בעקבות עליית המשטר הפנאטי באירן. מתאר תהליכי שליטה דרך הפחדה ואכזריות בהסתמכות לא רק על פנאטיות דתית אלא בשילוב לאומנות מערבית מודרנית.

הקשר בין ירידת ערכה של הדת, למצב בו נוצרת התמוטטות ההכרה בערכם המוחלט של החיים, על התהליכים המביאים לרצח או התאבדות, מחירם ומידת הטירוף המעורבת במקרים אלה. ועל האמצעים והאידאות היכולים להביא להעלאת ערכם של החיים.

"אין אדם רואה כל חובה לעצמו". נקודות ראייה שונות במשפט ודין של אדם את עצמו, לבין משפט הנעשה על ידי גורם חיצוני. תפקידו של שיפוט ומערכת המידות הנדרשת לשיפוט המאזן בין יחס למניעי המעשה והמעשה עצמו. יחסים בין מודד ונמדד ועיוותים של קני מידה. על סובייקטיביות רגשית ואובייקטיביות המביאה בחשבון מניעים בתוך מערכת שיקול כולל, דרך המרחק הנצרך מדבר בכדי לראותו ולהעריכו כראוי.

הגדרתה של פורנוגרפיה לא רק כעניין גאוגרפי אלא גם ביחס לאידאות חברתיות או דתיות בחברות ותקופות שונות במהלך ההיסטוריה. ועל השימוש הנפוץ והגלוי בפורנוגרפיה כאחד בסימפטומים הבולטים לשקיעתה של תרבות.

מיעוט העיסוק במוות ביצירה היהודית, עיסוק היהדות בקדושת החיים, אבלות והכבוד למת כ"כבוד החיים", ההגבלות ותחומי ההלכה על צער האבל, מוות על קידוש השם, מקומה של תפילת קדיש, והאמונה בתחיית המתים.

מתוך נאום של הרב ב"דינר", התייחסותו של הרבי מלובביץ' למושג "חייל", תכונות קבלת העול והחובה הנרכשות כחייל והקשרן למושגי "בן" ו"עבד" בחסידות.

במדינת ישראל הצבא איננו רק זרוע טכנית, אחת מזרועות הביצוע של המדינה, אלא הוא חלק מן החיים של המדינה, של בני המדינה. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, דיבר על רצונו לבנות צבא קטן וחכם – היינו, להפוך את הצבא הישראלי לצבא מקצועי. אך גם בלי להתייחס לשאלה האם צבא מקצועי קטן כזה הוא אכן התשובה הנאותה לאתגרים של ימינו, מכל מקום, במציאות של עכשיו – כמו גם בעבר של המדינה – הצבא שלנו איננו כזה, אלא הוא הוא חלק מסוים של החוויה הכלל-ישראלית.


הרצון לחזור אל העבר, טיבו של רצון זה, ומקומו של העולם הישן בבנייתו של עולם חדש.

ההכרח לבניית מערכת שלמה של ערכים בכדי גיבוש יחס כלפי המציאות. נחיצות קביעת הערך המוחלט בהכרה, לא כמופשט,אלא באופן מעשי- כזה שמאפשר קנה מידה מוחלט לכל תהליך חשיבה ופעולה בחיים. ועל קביעת מושג עליון המאפשר התייחסות ברורה מול הבליל האינסופי של התופעות, מאורעות, עצמים ותחושות הממלאים את החיים.

מציג תוצאות 1 - 25 מתוך 65
<< לדף הקודם 1 2 3 לדף הבא >>