חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי

מתוך נאום של הרב ב"דינר", התייחסותו של הרבי מלובביץ' למושג "חייל", תכונות קבלת העול והחובה הנרכשות כחייל והקשרן למושגי "בן" ו"עבד" בחסידות.

במדינת ישראל הצבא איננו רק זרוע טכנית, אחת מזרועות הביצוע של המדינה, אלא הוא חלק מן החיים של המדינה, של בני המדינה. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, דיבר על רצונו לבנות צבא קטן וחכם – היינו, להפוך את הצבא הישראלי לצבא מקצועי. אך גם בלי להתייחס לשאלה האם צבא מקצועי קטן כזה הוא אכן התשובה הנאותה לאתגרים של ימינו, מכל מקום, במציאות של עכשיו – כמו גם בעבר של המדינה – הצבא שלנו איננו כזה, אלא הוא הוא חלק מסוים של החוויה הכלל-ישראלית.


הרצון לחזור אל העבר, טיבו של רצון זה, ומקומו של העולם הישן בבנייתו של עולם חדש.

ההכרח לבניית מערכת שלמה של ערכים בכדי גיבוש יחס כלפי המציאות. נחיצות קביעת הערך המוחלט בהכרה, לא כמופשט,אלא באופן מעשי- כזה שמאפשר קנה מידה מוחלט לכל תהליך חשיבה ופעולה בחיים. ועל קביעת מושג עליון המאפשר התייחסות ברורה מול הבליל האינסופי של התופעות, מאורעות, עצמים ותחושות הממלאים את החיים.

קביעת מאמר ההלכה "אחרי רבים להטות" מול הגישה המבטלת את הרבים והכלל מפני היחיד. ביטוי עקרון זה בגישת ההלכה היהודית, ומעצם מעמדו של עם ישראל באומות כיחיד בין רבים. ועל הדרך בה משמש היחיד להעלאת ההמון מבחינת אספסוף לבחינת עם.

הרצון להיות כמו כולם, מושג ה"כולם", כוחו והשפעתו על מניעי מעשיו של האדם, ויסוד הפחד המוכל ברגש כלפי מושג זה.

על התרבות היהודית העתיקה המתבססת על חובות ותרבות העולם המודרני המתבססת על זכויות. ההבדלים בין עולמות אלה, לא רק בתפיסה פילוסופית כוללת אלא גם בהשפעתה על התפתחותם של ילדים וחינוכם. ועל אצילות אמיתית- כזו שכוללת בתוכה יותר מחויבויות ומכוח זה יותר זכויות, ומכאן זכות היהודים כעם נבחר מכח קבלת חובות יתר.

פדיון שבויים במהלך ההיסטריה היהודית ויחס ההלכה למצווה זו, תוך התייחסות למורכבות הכוללת והשפעתה על כלל הציבור. ההבדל ביחס בין פדיון שבוי חי לפדיון גופה, ובכלל על כבוד המת וקדושת החיים בהלכה היהודית. על המחויבות לפדיון שבי רוחני ועל תפקידה של הנהגה ציבורית אמיתית בבניית מערכת שיקולים.

הגדרת מהותו של מנהיג והתכונות הנצרכות להנהגה נכונה, יחסיו עם המונהגים ותחומי אפשרויותיו ומגבלותיו בהנהגה.

תבנית המדינה כפי שצוירה במקורות היהודיים - כתר מלוכה, כתר כהונה, כתר תורה ונבואה. מבנה חלוקת הסמכויות של ארבע רשויות אלו, והבעיות העלולות להתעורר בחילוקי דעות.

מערכת היחסים בין הפרט והכלל בחיים היהודיים, תוך נקודות ציון של השקפות שונות בעניין, הנובעות משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן, ומפירושן במקרא, בהלכה ובסיפורי התורה.

בני אנוש זכו ברצון בתיקון עולם, ובידיהם ניתן מפתחו של עולם מידי הבורא. מעשיהם, הגיגיהם ואורח-חייהם הם המנחים את העולם הפנימי והחיצוני כאחד, ובידם לעשותו טוב או מושחת, כרצונם. לכאורה נראה הדבר פשוט: אם בידינו הדבר, הבה ונבנה עולם טוב ומאושר לכולם!

עיון בתכנים הפנימיים ובמהות הרוחנית של מושגי גלות וגאולה, התגלות הגלות בדרגות שונות של עמקות במציאות כולה, מן התופעות החיצוניות והחומריות ועד לפנימיות ביותר, משמעויות השינה והחלום כסמל הגלות, ומהות תפקידה של הגלות בעולם עד לסיומה ההכרחי בגאולה.

האור- מבריאת ראשית העולם ועד למשמעותו הסמלית במסורת ישראל כדבר שמאציל ממהותו מעברה האחר של המציאות אל העולם. סמליות האור כקדושה ודרכי ביטויו השונים בהלכה ובמסורת ישראל. תפיסת היהדות את החושך כדבר שאינו בעל משמעות דתית בפני עצמו, אלא ביחסו לאור כמבליט ומחזיק את הכמיהה אליו.

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ בכנס "קרן עדי" התשס"ח.

החקירות בקשרים שבין אדם העולם והתורה עד לאחדותם בקשר אלוקי אחד.

השפעת לימוד התורה על אישיותו של הלומד לעומת לימוד תורה כעיסוק אינטלקטואלי. על חשיבות הקרנת אישיותו של המלמד- כזה שחי והווה את תוכן הלימוד- כהשפעה הנכונה והטובה על התלמיד.

"רם על כל גויים ה' על השמיים כבודו. מי כה' המגביהי לשבת, המשפילי לראות, בשמיים ובארץ" עצת החסידות להתמודדות אמונית בעליות ובירידות המזדמנות לאדם במהלך דרכו הרוחנית, היקפי תפיסות אלוקות והקשרן לתפיסות שונות בהשגחה האלוקית, וההבדלים בין תפיסת המחקר את האלוקות וההשגחה לבין התפיסה היסודית של אלוקות כפי שנלמדת בחסידות.

על ההנחה השגויה העומדת בבסיס האידיאל המונחל בדרכי החינוך המקובלות, השפעתו על תפיסת האדם את חייו, ועל האידיאל האנושי יהודי של החיים.

חינוך ילדים לתפילה במסגרות הלימוד, מקומם של ההיבטים הטכניים ביחס לעיקר אמוני, והשאלות בדבר מהותה וערכה של התפילה, הנתבעות מהמחנך בבואו להעביר לאחרים את הרצון להתפלל.

זוויות שונות בראיית ראש השנה ונקודת הראות המרכזית- זו המאחדת את הפנים השונות שיש ביום זה.

עיון במושג התשובה דרך הקשיים והבעיות העומדות בדרך, והפוטנציאל הקיים במהות הרעיון של החזרה.

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, מוצאי שבת שובה תשס"ג, בית הכנסת ניצנים, ירושלים

חיי עמים בגלות ובפרט חיי היהודים בגלות. חיים שבמובן מסוים הם חלום, על חיי הפרט והאומה הגולים והיצירתיות המתעוררת ממצב הזה, בו יש שחרור מכבלי גבולות החשיבה של המקום בו חי- יצירתיות המאפשרת הישגים וחידושים. והסיבות לשברו של החלום בשיבה הביתה מן הגלות.

בין הברכות שאומרים בשבת בבוקר אחרי קריאת התורה יש אחת, המיועדת לכל אותם אנשים העוסקים בצרכי ציבור. אלא שבברכה הזו יש הדגשה מיוחדת: "העוסקים בצרכי ציבור באמונה".

מציג תוצאות 51 - 75 מתוך 94