חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי

תופעת ההתבדלות, התרחקות ואיבה בין קבוצות בישראל, נביעת התופעה מירושת הישראלי את תכונת הנביאים- התבצרות אידאית באמת יחידה בלתי ניתנת לערעור ודיון, בעניינים שבמקורם אינם עקרוניים. ועל ייחודה של ארץ הקודש שלא מאפשרת את הפריבילגיה להקים מחיצה מבלי שתיווצר ממנה תהום עמוקה.

לפי כל מה שנראה אין אנו עדיין בימות המשיח; אנחנו בעקבתא דמשיחא, ואנחנו נרמסים תחת העקבות הללו, עם כל מיני סוגים של סבל ומהומה. מתוך מכלול המהומות והבעיות הללו אני מבקש להתמקד בעניין אחד, הקשור להסתכלות על תמונת העולם היהודי בכללותה.

היו אומרים, שבכל דור יש ל"ו צדיקים נסתרים שבזכותם העולם קיים. ואולם אחד הצדיקים הגדולים אמר פעם, שלפעמים גם צדיקים שבגלוי הם צדיקים נסתרים. כי מה שאנו יודעים עליהם בגלוי איננו אלא מקצת; ומה שאיננו גלוי, זהו החלק של הצדיק הנסתר שבתוך הצדיק הגלוי.

דת ומדע: מה הבעיה? המדע מציג לפנינו תמונת העולם כמורכב מחלקיקים הנעים הנה והנה לפי חוקי פיסיקה בלבד. בתמונה זו, אין מקום לאלוהים. יתר על כן, האנשים רואים את המדע כמוכח על ידי נסיון, על ידי תצפיות, אשר כל אדם יכול לחזור עליהן, ואילו הדת נשענת כביכול רק על כתבי קודש, שיש בהם אמנם הרבה דברים שגם אדם מודרני יכול לקבל אותם, אבל יש בהם גם דברים שאינם מתקבלים על דעתו של אדם מודרני. בקונפליקט הזה בין דת ומדע, האדם המודרני לעתים קרובות נבוך.

מתוך כל ההגדרות והקבוצות בולטת ביותר — כי היא המשפיעה והחשובה ביותר — קבוצת הנבחרים. עם ישראל כולו הוא הגדול שבנבחרים; ואולם כל אישיות הבולטים, המשפיעים באמת, הם הנבחרים.

בסוף מסכת יבמות (דף ק"ה עמוד ב), יש סוגיה ובה מחלוקת בשאלה, כיצד צריך אדם להתפלל. וזו לשון הגמרא: "ר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי [היו יושבים], פתח חד מינייהו [אחד מהם] ואמר: המתפלל צריך שיתן עיניו למטה, שנאמר (מלכים א' ט:ד): "והיו עיני ולבי שם כל הימים"; וחד [ואחד] אמר: עיניו למעלה, שנאמר (איכה ג:מא): "נִשָּׂא לבבנו אל כפים".

אם להשתמש בשימוש הלשון הרגיל בימינו, אפשר לחלק בין נבחרים שהם אנשים שבוחרים בהם לתפקיד ומעמד מסוים ובין מובחרים, אלה שיש להם מעלות משלהם שאינן תלויות בבחירה, אלא באישיות של עצמם.

בין כל המצוות אין מצווה אחת שמנו בה כה הרבה פנים גלויים ונסתרים כמו במצוות התפילה. החכמים ראו בה צדדים רבים שכל אחד מהם יכול לשאת בתוכו נושא שלם וחדש. שאלות כגון: מהי התפילה, ומהו היחס שקובע המתפלל בינו לבין הקב"ה?

מאמרים מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ופרופסור ראובן פוירשטיין על החינוך

נסיך שבכל יום עמנו

הרב עדין שטיינזלץ

על התרבות היהודית העתיקה המתבססת על חובות ותרבות העולם המודרני המתבססת על זכויות. ההבדלים בין עולמות אלה, לא רק בתפיסה פילוסופית כוללת אלא גם בהשפעתה על התפתחותם של ילדים וחינוכם. ועל אצילות אמיתית- כזו שכוללת בתוכה יותר מחויבויות ומכוח זה יותר זכויות, ומכאן זכות היהודים כעם נבחר מכח קבלת חובות יתר. 

השאיפה לתיקון עולם כאחת ההכרות היסודיות הטבועות בנפש האומה הישראלית, ראיית היהדות את מציאות הרע, הסיבות לכשלון בנסיונות התיקון המהלך ההיסטוריה וקשר תיקון האדם לכל אלה.

ברכת המזון

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ בכנס "קרן עדי" התשס"ח.

מהותה של תשובה בעולם והבסיס הנצרך לתהליך תשובה באדם, על חזרת האדם לעצמו, סוג המאמץ הנדרש לכך ובעיית הגבולות המתעוררת במצב זה. על תפיסת והכרת העצמי בתהליך התשובה עד לגילוי העמקות האלוקית בתוך הווית האדם, ומקומו של תהליך זה במעגל הזמן ביום ראש השנה, בו מתחדשת הבריאה, החיים והאדם. 

Any discussion of this subject is, in essence, superfluous, or altogether impossible. Those who know and feel do not need to discuss it; and those who do not know cannot be made to know. Still, it is possible to speak about the boundaries, about the definition of the boundaries, in a way that will be meaningful even for those who do know. I shall therefore say a few words about that which most probably should not be spoken about.כבוד הרב, מרא דאתרא - which means, for those who don’t know Hebrew and Aramaic well enough, first I addressed the Rabbi who is considered, in our sources, as the master of the place; he should be. And then, Ladies and Gentlemen. First, I don’t want to speak about the evaluations in that introduction of me; these evaluations are usually untrue. But let me just correct at least one fact, which is important, and that is that I have six grandchildren, and not four. To take away those two grandchildren from my curriculum vitae is an unforgivable sin.

מציג תוצאות 76 - 94 מתוך 94
<<לדף הקודם1 2 3 4לדף הבא>>