מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
חסידות

ההכרח לבניית מערכת שלמה של ערכים בכדי גיבוש יחס כלפי המציאות. נחיצות קביעת הערך המוחלט בהכרה, לא כמופשט,אלא באופן מעשי- כזה שמאפשר קנה מידה מוחלט לכל תהליך חשיבה ופעולה בחיים. ועל קביעת מושג עליון המאפשר התייחסות ברורה מול הבליל האינסופי של התופעות, מאורעות, עצמים ותחושות הממלאים את החיים.

עיון בתכנים הפנימיים ובמהות הרוחנית של מושגי גלות וגאולה, התגלות הגלות בדרגות שונות של עמקות במציאות כולה, מן התופעות החיצוניות והחומריות ועד לפנימיות ביותר, משמעויות השינה והחלום כסמל הגלות, ומהות תפקידה של הגלות בעולם עד לסיומה ההכרחי בגאולה.

האור- מבריאת ראשית העולם ועד למשמעותו הסמלית במסורת ישראל כדבר שמאציל ממהותו מעברה האחר של המציאות אל העולם. סמליות האור כקדושה ודרכי ביטויו השונים בהלכה ובמסורת ישראל. תפיסת היהדות את החושך כדבר שאינו בעל משמעות דתית בפני עצמו, אלא ביחסו לאור כמבליט ומחזיק את הכמיהה אליו.

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ בכנס "קרן עדי" התשס"ח.

החקירות בקשרים שבין אדם העולם והתורה עד לאחדותם בקשר אלוקי אחד.