מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
פרקים מתוך ספרים

הספר הקטן הזה ביחס לנשמה הוא, קודם כל, ספר קטן מדי. בעיקרו של דבר הנשמה שבתוכנו — בין כשהיא סוערת וגועשת ואינה נותנת לנו מנוחה ובין כשהיא דוממת וכמעט נעלמת, ואז יש לנו יותר מדי מנוחה — היא נושא גדול ורחב שראוי לעסוק בו הרבה. לאמיתו של דבר אין ספר מוסר שלא עוסק, בדרך זו או אחרת, בענייני הנשמה, שהרי עיקר עניינם של ספרי מוסר והגות הוא ההתייחסות אל הנשמה. עם זאת, מסתבר שאין הרבה דברים שבכתב המוקדשים אך ורק לנושא זה. יתר על כן, כאשר מנסים לעסוק בנושא בכללותו, יש לדברים נטייה להיעשות יותר מדי מופשטים ומרוחקים. ולעומת זאת העיסוק בפרטים, כלומר: בבעיות ספציפיות מכל הסוגים, הוא באמת ים גדול.

ליל הסדר אפוף הילה של קדושה ושל ﬠתיקות מופלגת. המבנה היסודי של ליל הסדר: לילה ראשון של חג הפסח, כאשר משפחה (או משפחות קרובות מתאחדות) מתאספות יחד לספר ביציאת מצרים ולﬠרוך זבח משפחה משותף.

״פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד, מחמת הצנזורה, כתובת כזו: ״כל מה שכתוב כאן על גויים — אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר״.

ה"מדריך לתלמוד" הוא ספר עזר יסודי וכלי שימוש מן המדרגה הראשונה לכל לומדי התלמוד. הספר מיועד ללומדים מכל הרמות, הן למתחילים שלא עסקו עד כה בתלמוד כלל והן ללומדים בו תדיר, הזקוקים לסיוע בנושאים שונים.

הדת היהודית וזהותה הרוחנית במדינת ישראל. מקומה של הדת בחברה ובחינוך. בין זיהוי המוטיבים היהודיים כדת בלבד לבין שמירתם כמסורת תרבותית, לאומית-חילונית. ההסבר לכפילות זו דרך הבנת רוחם של האבות המייסדים ומזיגתם המורכבת של אלו שיצרו את מדינת ישראל בצלמם, הגו את דמותה הפוליטית ואופיה הרוחני. הביטויים לגישה זו בפועל והשפעתה המכריעה בתחום החינוך. וכיצד; התגבשותו של הציבור הדתי בשנות החמישים הביא להפיכת הבעיות היהודיות מרוחניות כוללות, לנושא פוליטי שנוי במחלוקת המתמקד רק בתחום הסוציאלי ביחסים בין "דתיים" "לחילונים".

נכתב בעקבות עליית המשטר הפנאטי באירן. מתאר תהליכי שליטה דרך הפחדה ואכזריות בהסתמכות לא רק על פנאטיות דתית אלא בשילוב לאומנות מערבית מודרנית.

"אין אדם רואה כל חובה לעצמו". נקודות ראייה שונות במשפט ודין של אדם את עצמו, לבין משפט הנעשה על ידי גורם חיצוני. תפקידו של שיפוט ומערכת המידות הנדרשת לשיפוט המאזן בין יחס למניעי המעשה והמעשה עצמו. יחסים בין מודד ונמדד ועיוותים של קני מידה. על סובייקטיביות רגשית ואובייקטיביות המביאה בחשבון מניעים בתוך מערכת שיקול כולל, דרך המרחק הנצרך מדבר בכדי לראותו ולהעריכו כראוי.

מיעוט העיסוק במוות ביצירה היהודית, עיסוק היהדות בקדושת החיים, אבלות והכבוד למת כ"כבוד החיים", ההגבלות ותחומי ההלכה על צער האבל, מוות על קידוש השם, מקומה של תפילת קדיש, והאמונה בתחיית המתים.

השפעת לימוד התורה על אישיותו של הלומד לעומת לימוד תורה כעיסוק אינטלקטואלי. על חשיבות הקרנת אישיותו של המלמד- כזה שחי והווה את תוכן הלימוד- כהשפעה הנכונה והטובה על התלמיד.

עיון במושג התשובה דרך הקשיים והבעיות העומדות בדרך, והפוטנציאל הקיים במהות הרעיון של החזרה.