מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
חברה

נכתב בעקבות עליית המשטר הפנאטי באירן. מתאר תהליכי שליטה דרך הפחדה ואכזריות בהסתמכות לא רק על פנאטיות דתית אלא בשילוב לאומנות מערבית מודרנית.

הקשר בין ירידת ערכה של הדת, למצב בו נוצרת התמוטטות ההכרה בערכם המוחלט של החיים, על התהליכים המביאים לרצח או התאבדות, מחירם ומידת הטירוף המעורבת במקרים אלה. ועל האמצעים והאידאות היכולים להביא להעלאת ערכם של החיים.

הגדרתה של פורנוגרפיה לא רק כעניין גאוגרפי אלא גם ביחס לאידאות חברתיות או דתיות בחברות ותקופות שונות במהלך ההיסטוריה. ועל השימוש הנפוץ והגלוי בפורנוגרפיה כאחד בסימפטומים הבולטים לשקיעתה של תרבות.

הרצון לחזור אל העבר, טיבו של רצון זה, ומקומו של העולם הישן בבנייתו של עולם חדש.

קביעת מאמר ההלכה "אחרי רבים להטות" מול הגישה המבטלת את הרבים והכלל מפני היחיד. ביטוי עקרון זה בגישת ההלכה היהודית, ומעצם מעמדו של עם ישראל באומות כיחיד בין רבים. ועל הדרך בה משמש היחיד להעלאת ההמון מבחינת אספסוף לבחינת עם.

הרצון להיות כמו כולם, מושג ה"כולם", כוחו והשפעתו על מניעי מעשיו של האדם, ויסוד הפחד המוכל ברגש כלפי מושג זה.

על התרבות היהודית העתיקה המתבססת על חובות ותרבות העולם המודרני המתבססת על זכויות. ההבדלים בין עולמות אלה, לא רק בתפיסה פילוסופית כוללת אלא גם בהשפעתה על התפתחותם של ילדים וחינוכם. ועל אצילות אמיתית- כזו שכוללת בתוכה יותר מחויבויות ומכוח זה יותר זכויות, ומכאן זכות היהודים כעם נבחר מכח קבלת חובות יתר.

פדיון שבויים במהלך ההיסטריה היהודית ויחס ההלכה למצווה זו, תוך התייחסות למורכבות הכוללת והשפעתה על כלל הציבור. ההבדל ביחס בין פדיון שבוי חי לפדיון גופה, ובכלל על כבוד המת וקדושת החיים בהלכה היהודית. על המחויבות לפדיון שבי רוחני ועל תפקידה של הנהגה ציבורית אמיתית בבניית מערכת שיקולים.

הגדרת מהותו של מנהיג והתכונות הנצרכות להנהגה נכונה, יחסיו עם המונהגים ותחומי אפשרויותיו ומגבלותיו בהנהגה.

תבנית המדינה כפי שצוירה במקורות היהודיים - כתר מלוכה, כתר כהונה, כתר תורה ונבואה. מבנה חלוקת הסמכויות של ארבע רשויות אלו, והבעיות העלולות להתעורר בחילוקי דעות.

מערכת היחסים בין הפרט והכלל בחיים היהודיים, תוך נקודות ציון של השקפות שונות בעניין, הנובעות משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן, ומפירושן במקרא, בהלכה ובסיפורי התורה.

בני אנוש זכו ברצון בתיקון עולם, ובידיהם ניתן מפתחו של עולם מידי הבורא. מעשיהם, הגיגיהם ואורח-חייהם הם המנחים את העולם הפנימי והחיצוני כאחד, ובידם לעשותו טוב או מושחת, כרצונם. לכאורה נראה הדבר פשוט: אם בידינו הדבר, הבה ונבנה עולם טוב ומאושר לכולם!

בין הברכות שאומרים בשבת בבוקר אחרי קריאת התורה יש אחת, המיועדת לכל אותם אנשים העוסקים בצרכי ציבור. אלא שבברכה הזו יש הדגשה מיוחדת: "העוסקים בצרכי ציבור באמונה".

מתוך כל ההגדרות והקבוצות בולטת ביותר — כי היא המשפיעה והחשובה ביותר — קבוצת הנבחרים. עם ישראל כולו הוא הגדול שבנבחרים; ואולם כל אישיות הבולטים, המשפיעים באמת, הם הנבחרים.