חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
מעגל השנה

חודש אלול הוא זמן בו מסכמים את השנה שחלפה ומתכוננים לשנה החדשה, על כן מוקדש החודש לחזרה בתשובה ולחיזוק הקשר עם הקב"ה. רבים חושבים שכדי לעשות כן ולהפוך לירא שמים, צריך אדם להיות פחות סימפטי לסובבים אותו, להתהלך בפרצוף רציני, כשהוא מלא מרה שחורה וכובד ראש.

כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" , וכשמסתכלים על מאורעות העולם כעת, רואים דברים הדומים לניסי יציאת מצרים. בשבוע האחרון חזינו בנפילתו של רשע גדול - סדאם חוסיין, שבדומה למפלת מצרים - אנחנו לא עשינו כלום ומישהו אחר דאג לטפל במציקים לנו.

משמעות הבסיסית של המילה "שבת" היא שביתה

רוב בני האדם מפסיקים ללמוד בבת אחת מיד עם תום לימודיהם הפורמליים, בין שמדובר בבית הספר היסודי, בבית הספר התיכון או באוניברסיטה

התגלגלות הדמויות שבמגילה לאורך היסטוריה בחיי העם היהודי. המאמר עומד על משמעותו הרלוונטית של סיפור המגילה כסיפור גלות, תוך ראיית העקרון האמוני הנלמד ממנה.

האור- מבריאת ראשית העולם ועד למשמעותו הסמלית במסורת ישראל כדבר שמאציל ממהותו מעברה האחר של המציאות אל העולם. סמליות האור כקדושה ודרכי ביטויו השונים בהלכה ובמסורת ישראל. תפיסת היהדות את החושך כדבר שאינו בעל משמעות דתית בפני עצמו, אלא ביחסו לאור כמבליט ומחזיק את הכמיהה אליו.

זוויות שונות בראיית ראש השנה ונקודת הראות המרכזית- זו המאחדת את הפנים השונות שיש ביום זה.

עיון במושג התשובה דרך הקשיים והבעיות העומדות בדרך, והפוטנציאל הקיים במהות הרעיון של החזרה.

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, מוצאי שבת שובה תשס"ג, בית הכנסת ניצנים, ירושלים