מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
מאמרים על לימוד גמרא

לגמרא יש שערים רבים, רבות הדרכים המובילות אל ליבה. אבל איך נמצא את הדרך שלנו? האם יש כללים מסוימים שיכולים לסייע לכל אחד להיכנס בשעריה?
במאמר זה ננסה להציע כמה הצעות שיסייעו ללומד העצמאי להתחיל את דרכו.

הגמרא מכילה יותר מידע כזה או אחר המועבר באמצעות הלימוד בה. הגמרא היא שפת חשיבה ושפת התמצאות המכילה נקודת מבט ייחודית על המציאות כולה. 
מה הן ההשלכות של התובנה הזו על אופן לימודה?

כשלא מוצאים את המשקפיים, הולכים לאיבוד. 
אם כן, האם יש 'משקפיים של גמרא' כאלו שיוכלו לסייע לנו להתמצא בה? מבעד לאילו עדשות נביט בה כדי שנזכה לחוש את אורה ולא נאבד בתוך כמות המידע העצומה האצורה בה?

דבר אחד למדתי מסבא ע"ה: 'חילזון נושא את ביתו על גבו ואילו היהודי נושא אותו בגמרא שבידו'.
אז... איך נרגיש בבית בגמרא? ומה אני אוהב בה?

היהדות מחנכת אותנו לדעת. עצם הרעיון של מצוות לימוד תורה היא קריאה חינוכית כבירה הפונה לכל אדם ודורשת ממנו:'צמח, גדל!'.
אבל מדוע רעיון זה הוא כה בסיסי ביהדות ומה הקשר בינו לבין העובדה שיהודים מקפידים כל כך ללמוד דווקא גמרא?