מאמרים
מאמרים באנגלית:
hashefa.com steinsaltz.org
חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי
הפקת חומר פדגוגי

בסוגיה זו שהופקה עבור מפמ"ר תושב"ע ממלכתי, תוכלו לראות דוגמא לסימון סוגיה באופן המסייע לתלמידים להתמצא הן בחומר הנלמד מתוך הסוגיה עצמה והן בקטעי הביאור והפירוש הרלוונטיים לו. עריכה כזו מתאימה לכל יחידת לימוד בה לומדים תלמידים - צעירים או מבוגרים - קטעים שונים מסוגיות מגוונות. 

חוברת  זו מיועדת לתלמידים בעלי יכולת אוריינית בסיסית בלימוד משנה. החוברת מהווה חומר העשרה מאושר עבור תלמידי ג'-ה' בחינוך הממ"ד.
הלימוד והעבודה בחוברת יקנו לתלמידים היכרות מקיפה עם מסכתות 'מועד קטן', 'שבת' ו-'מגילה', תוך שימת דגש על מתן כלים דידקטיים לניתוח משנה באופן עצמאי. 

החוברת עשירה בתמונות, איורים והסברי ריאליה מפורטים, המבטיחים חווית לימוד מעמיקה ומרתקת!

בסוגיה זו, שהופקה עבור אתר 'תרבות יהודית ישראלית' תוכלו לראות דוגמא להתאמה דידקטית של סוגיה תלמודית באמצעות עריכה גרפית המותאמת לצרכי ההוראה הספציפיים, תוך ניסוח מחדש של 'הביאור לתלמוד' במשלב לשוני המתאים לתלמידים.

חוברת זו, מיועדת לתלמידים הנחשפים בפעם הראשונה ללימוד התלמוד. הלימוד והעבודה בחוברת יקנו לתלמידים את הכישורים הבסיסיים הנדרשים לשם לימוד התלמוד - איתור והתמצאות במונחים המכוונים את הסוגיה, תרגום, היכרות עם 'המידות שהתורה נדרשת בהן' ולימוד מיומנויות קריאה במדרש אגדה והלכה. זאת, מתוך לימוד מרתק של סוגיות המציגות את פועלן של דמויות תנאיות מרכזיות.