Eng


שבת הארץ                             


תכנית אלול במרכז שטיינזלץ על שנת השמיטה מזוויות שונות לכבוד הוצאת המשנה המבוארת, מסכת שביעית.


                                                                                                                                                         

לפרטים ורכישהכד
לחצו כאןכגחד 


הרב אמחיה אבן-ישראל 

 

לגלות את המשנה מחדש עיון במשנה ו' פרק ז'

  

       

 


ד"ר עקיבא לונדון

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת

בראילן ואגרונום משרד רוה"מ

מדע החקלאות כפירוש למקרא ומקורות חז"ל

 

        
הרב 
 דב ברקוביץ

ראש מכון 'בית אב'  

סוד השביעי ויישומו בחברה חיום

  

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)  

'אדוני הארץ'  

 

        

  


הרב יוסף צבי רימון

רב קהילת אלון שבות דרום, ראש מכון הוראה והלכה. מחבר הספר

שמיטה - מן המקורות ועד להלכה למעשה

מהי הדרך האידיאלית לקניית פירות בשמיטה

 

 

   

      
אוריאל לדרברג
מנכ"ל פעמונים 

 שמיטת כספים - חיזוק האחריות של הלווה והמלווה

 

 

        

 עינט קרמר
מנהלת "טבע עברי", מובילת יוזמת "שמיטה ישראלית" 
 שמיטה ישראלית - מהלכה למעשה