חברים יקרים!

אנו שמחים שנכנסתם לכאן כדי ללמוד, לחוות ולדעת.

"שפע", ארגון הגג של מוסדות הרב עדין אבן ישראל-שטיינזלץ, חרט על דגלו את סיסמתו של הרב: "למד את עמי".

זה 50 שנה שאנו פועלים ברחבי העולם היהודי ובחברה הישראלית כדי לקרב את היהדות לכל אדם, עד כה סיימנו את פירוש התלמוד הבבלי ועוד 80 ספרים נוספים מאבני היסוד בארון הספרים היהודי.

הצטרפו למאגר הידידים שלנו והיו שותפים לשליחות!