הדף השבועי
מרכז שטיינזלץ
"התלמוד הוא חוט השדרה של היצירה היהודית ושל חיי עם ישראל בכלל. אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים, להלכה ולמעשה, גם בחיי הרוח וגם באורח-החיים היומיומי של אדם מישראל."
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ
מרכז שטיינזלץ ותנועת בני עקיבא קוראים לך להשפיע על היום יום שלך באמצעות לימוד "הדף השבועי".
הדף השבועי הוא פרויקט שנועד לכל הרוצה ללמוד גמרא באופן רציף ועקבי ובהספק השווה לכל נפש, המאפשר לימוד מעמיק ומעניין.
חוגגים שנתיים!
זה הזמן להצטרף לחבורת הלומדים
הצטרפו להצלחה!
להצטרפות לרשימת הלומדים של הדף השבועי: