הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

מאמרים על לימוד גמרא
מאמרים אלו הפונים לבני נוער, התפרסמו כסדרה בעיתונות וזכו להצלחה רבה. המאמרים נועדו לסייע לתלמידים להביט על התלמוד מזווית ייחודית באופן שיגביר אצלם את המוטיבציה והעניין בַּלִּמּוּד בו. 
אל תפספסו...
מאמרים על לימוד גמרא

דבר אחד למדתי מסבא ע"ה: 'חילזון נושא את ביתו על גבו ואילו היהודי נושא אותו בגמרא שבידו'.
אז... איך נרגיש בבית בגמרא? ומה אני אוהב בה?

כשלא מוצאים את המשקפיים, הולכים לאיבוד. 
אם כן, האם יש 'משקפיים של גמרא' כאלו שיוכלו לסייע לנו להתמצא בה? מבעד לאילו עדשות נביט בה כדי שנזכה לחוש את אורה ולא נאבד בתוך כמות המידע העצומה האצורה בה?

הגמרא מכילה יותר מידע כזה או אחר המועבר באמצעות הלימוד בה. הגמרא היא שפת חשיבה ושפת התמצאות המכילה נקודת מבט ייחודית על המציאות כולה. 
מה הן ההשלכות של התובנה הזו על אופן לימודה?

היהדות מחנכת אותנו לדעת. עצם הרעיון של מצוות לימוד תורה היא קריאה חינוכית כבירה הפונה לכל אדם ודורשת ממנו:'צמח, גדל!'.
אבל מדוע רעיון זה הוא כה בסיסי ביהדות ומה הקשר בינו לבין העובדה שיהודים מקפידים כל כך ללמוד דווקא גמרא? 

לגמרא יש שערים רבים, רבות הדרכים המובילות אל ליבה. אבל איך נמצא את הדרך שלנו? האם יש כללים מסוימים שיכולים לסייע לכל אחד להיכנס בשעריה?
במאמר זה ננסה להציע כמה הצעות שיסייעו ללומד העצמאי להתחיל את דרכו.