הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

הפקת חומר פדגוגי
מטרה מרכזית של צוות 'הביאור לתלמיד' היא הנגשה פדגוגית של פירושי וביאורי הרב. החומרים שלפניכם מהווים דוגמאות אחדות משלל אפשרויות ההנגשה העומדות לרשותנו -הן ברמה הפדגוגית והמתודית והן ברמה הגרפית והוויזואלית.
רוצים שנפיק חומר פדגוגי עבורכם? 

 
 
 


 
הפקת חומר פדגוגי

בסוגיה זו שהופקה עבור מפמ"ר תושב"ע ממלכתי, תוכלו לראות דוגמא לסימון סוגיה באופן המסייע לתלמידים להתמצא הן בחומר הנלמד מתוך הסוגיה עצמה והן בקטעי הביאור והפירוש הרלוונטיים לו. עריכה כזו מתאימה לכל יחידת לימוד בה לומדים תלמידים - צעירים או מבוגרים - קטעים שונים מסוגיות מגוונות. 

חוברת  זו מיועדת לתלמידים בעלי יכולת אוריינית בסיסית בלימוד משנה. החוברת מהווה חומר העשרה מאושר עבור תלמידי ג'-ה' בחינוך הממ"ד.
הלימוד והעבודה בחוברת יקנו לתלמידים היכרות מקיפה עם מסכתות 'מועד קטן', 'שבת' ו-'מגילה', תוך שימת דגש על מתן כלים דידקטיים לניתוח משנה באופן עצמאי. 

החוברת עשירה בתמונות, איורים והסברי ריאליה מפורטים, המבטיחים חווית לימוד מעמיקה ומרתקת!

בסוגיה זו, שהופקה עבור אתר 'תרבות יהודית ישראלית' תוכלו לראות דוגמא להתאמה דידקטית של סוגיה תלמודית באמצעות עריכה גרפית המותאמת לצרכי ההוראה הספציפיים, תוך ניסוח מחדש של 'הביאור לתלמוד' במשלב לשוני המתאים לתלמידים.

חוברת זו, מיועדת לתלמידים הנחשפים בפעם הראשונה ללימוד התלמוד. הלימוד והעבודה בחוברת יקנו לתלמידים את הכישורים הבסיסיים הנדרשים לשם לימוד התלמוד - איתור והתמצאות במונחים המכוונים את הסוגיה, תרגום, היכרות עם 'המידות שהתורה נדרשת בהן' ולימוד מיומנויות קריאה במדרש אגדה והלכה. זאת, מתוך לימוד מרתק של סוגיות המציגות את פועלן של דמויות תנאיות מרכזיות.