הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

חומר עזר ללימוד הוראה
היקף כתיבתו העצום של הרב גורם לכך שמורים מתקשים לעיתים לאתר את החומר המתאים ליחידת הלימוד בה הם עוסקים עם התלמידים. כאן, תוכלו למצוא חומרים מלוקטים המתאימים ליחידות ההוראה השונות.

רוצים שנלקט ונערוך חומרי ביאור עבורכם?
 
חומר עזר ללימוד הוראה