הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

על התלמוד והוראתו
כבכל היכרות, למפגש הראשוני עם התלמוד נודעת חשיבות עצומה. כדי שהמפגש הראשוני של תלמידנו עם התלמוד ימצה את עומק החיבור, היקפו, עושרו וחיוניותו - הכנו עבורם סדרה של סרטוני אנימציה שנועדו להדריך אותם במהלך המפגש הראשוני עם הספר. 

בהצלחה בלימוד!
על התלמוד והוראתו

סיפור על ילד סקרן שנשאב לתוך התלמוד ופתח את השערים לכולנו.
סרטון על הרב שטיינזלץ מוקדש לכל הלומדים והלומדות, הילדים והילדות שמתחילים את המסע אל התלמוד.