הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

אודות הדרכה פדגוגית שטיינזלץ
הוראת תלמוד נועדה מעצם מהותה להנחיל לתלמידים הן את ה-'ידע' העולה מתוך הסוגיות, והן את ה-'כלים' שיאפשרו להם להמשיך בלימוד גמרא באופן עצמאי. 
בהדרכה הפדגוגית המקוונת שמנו דגש על הוראה המכוונת להקניית 'כלים' לתלמידים, ועל חוויית משתמש בהירה, קצרה (עד 8 דק' ליחידה) ותמציתית עבור המורים. 
אודות הדרכה פדגוגית שטיינזלץ