הביאור לתלמיד

'יהודים מחויבים בלימוד התורה לשמה. זוהי עשיה דתית ייחודית. רוב הדתות מספקות הסברים בכל מה שנוגע לאמונה ולעשיית המעשים הנכונים, אבל אין הן מחייבות את המאמינים ללמוד. אצלנו, לעומת זאת, לימוד התורה הוא עשיה בפני עצמה, שאיננה קשורה ישירות לאמונה או לעשייה.'

בית המדרש הוירטואלי שלהבת
שלהבת
האש של הרב ממשיכה לבעור!

הצטרפו אלינו לבית המדרש הוירטואלי של תלמידי הרב שטיינזלץ.

בתכנית: שיעורים, הרצאות וסדנאות סביב התורה וההגות של הרב.
נלמד יחד בספריו פורצי הדרך וניחשף לעולם יהודי אותנטי חי ומאיר.
בית המדרש הוירטואלי שלהבת